VanEck ETFs Home

ETFs

 
NAV
(As at COB 18-Feb-20)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CETF -- $58.44 $1.06
EBND -- $12.02 $0.01
EMKT -- $20.73 -$0.17
ESGI -- $26.28 -$0.01
GDX -- $43.64 $1.51
IFRA -- $23.41 $0.04
MOAT -- $84.10 -$0.15
QHAL -- $31.16 -$0.09
QUAL -- $33.17 -$0.01
REIT -- $21.83 $0.03
NAV
(As at COB 19-Feb-20)
TICKERiNAVNAVCHANGE
CNEW -- $7.73 -$0.08
FLOT -- $25.06 $0.00
GRNV YGRN $28.14 $0.21
MVA YMVA $27.21 $0.21
MVB YMVB $28.28 $0.02
MVE YMVE $30.68 $0.16
MVR YMVR $29.94 $0.28
MVS YMVS $21.07 $0.20
MVW YMVW $32.31 $0.11
PLUS -- $18.65 $0.01
SUBD -- $25.15 $0.00